E-bokning

Kronoby kommun använder sig av ett e-bokningssystem för bokning av utrymmen i Kronoby kommun. Bokningssystemet hittas på bokning.kronoby.fi. Bokningsförfrågningar kan göras dygnet runt.

Där kan man göra bokningsförfrågningar ifall man har ansökt om inloggningsrättigheter. Skicka följande uppgifter till bokning(a)kronoby.fi: Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer och e-postadress.

Alla användare av utrymmen bör bekanta sig med:

Anvisningar och regler -Idrottshallen

Hyror och priser

Hur göra en bokningsförfrågan

Priserna gäller för Idrottshallen enligt följande från och med 1.1.2017:

  Inom kommunen Utom kommunen
Del av salen €/h €/h
1/3 9,68 18,15
2/3 19,36 36,20
3/3 29,04 54,45
Omklädningsrum 3,99 3,99 
Hela Idrottshallen    
€/timme 36,30 60,50
€/dag 242,00 326,70