Ekonomi

Kommunens ekonomi och rapportering

Pensionsavgången inom Kronoby kommun 2006 - 2020

2017

Budget 2017

Bokslut 2016

2016

Budget 2016

Resultaträkning jan-mars -16 Budgetjämförelse jan-mars -16
   

 Bokslut 2015

2015:

Budget 2015 och ekonomiplan 2015 - 2017

Resultaträkning jan-april15 Budgetjämf jan-april15
Resultaträkning jan-juni15 Budgetjämf jan-juni15
Resultaträkning jan-aug15 Budgetjämf jan-aug15

 Bokslut 2014

2014:

Resultaträkn jan-april14 Budgetjämf jan-april14 Uppf soc-hälsov jan-april14
Resultaträkn jan-maj14 Budgetjämf jan-maj14 Uppf soc-hälsov jan-maj14
Resultaträkn jan-juni14 Budgetjämf jan-juni14 Uppf soc-hälsov jan-juli14
Resultaträkn jan-juli14 Budgetjämf jan-juli14 Uppf soc-hälsov jan-aug14
Resultaträkn jan-aug14 Budgetjämf jan-aug14 Uppf soc-hälsov jan-sept14
Resultaträkn jan-sept14 Budgetjämf jan-sept14 Uppf soc-hälsov jan-nov14

Bokslut 2013

2013:

Budget 2014:

Budget 14, Innehållsförteckning
Budget 14 Driften
Budget 14 resultat-, investerings-, finansieringsdel, Kronoby elverk
Resultaträkn. jan-april13 Budgetjämf. jan-april13 Uppf soc-hälsov jan-april13
Resultaträkn. jan-juni13 Budgetjämf. jan-juni13 Uppf soc-hälsov jan-juni13
Resultaträkn. jan-aug13 Budgetjämf. jan-aug13 Uppf soc-hälsov jan-aug13
Resultaträkn. jan-sept13 Budgetjämf. jan-sept13 Uppf soc-hälsov jan-sept13
Resultaträkn. jan-nov13 Budgetjämf. jan-nov13 Uppf soc-hälsov jan-nov13

Bokslut2012

2012:

Budget2013:

Innehållsförteckning + sid 1-24
Sidorna 25-66
Sidorna 69 - samt elverkets budget
Resultaträkn. jan-juni12 Budgetjämf. jan-juni12 Uppf soc-hälsov jan-juni12
Resultaträkn. jan-juli12 Budgetjämf. jan-juli12 Uppf soc-hälsov jan-juli12
Resultaträkn. jan-aug12 Budgetjämf. jan-aug12 Uppf soc-hälsov jan-aug12
Resultaträkn. jan-sept12 Budgetjämf. jan-sept12 Uppf soc-hälsov jan-sept12
Resultaträkn. jan-okt12 Budgetjämf. jan-okt12 Uppf soc-hälsov jan-okt12
Resultaträkn. jan-nov12 Budgetjämf jan-nov12 Uppf soc-hälsov jan-nov12

Bokslut 2011