Elverket

Elverk

Kronoby elverk är ett elverk, vars framgång grundar sig på god service och konkurrenskraftiga priser. På dessa villkor kan du bekanta dig med våra tjänster, priser och ansvarspersoner.

Kronoby elverk producerar el genom sitt delägarskap i Oy Katternö Ab. Tillsvidare säljer vi el endast inom det egna distributionsområdet.

Besök elverkets egna sidor : www.kronobyelverk.fi