Kronoby

2013 - 2016:

Ordinarie medlem:

Ersättare:

Ordförande:

 

Nylund, Börje

Saari, Bodil

Vice ordförande:

 

Holm, Niina-Maria

Sjölind Christian

Finnholm, Maria

Finne, Birgitta

Herranen, Teuvo

Granbacka, Andreas

Lillvik, Minna

Hummel, Yvonne

Strandvall, Göran

Enfors, Vidar

Svartsjö, Leif

Snåre Sari

Kommunstyrelsens repr. 2013-2014:

 

Filppula, Seppo

Hästö, Jan-Erik