Nedervetil

2013 - 2016:

Ordinarie medlem:

Ersättare:

Ordförande:

 

Cainberg, Päivi

Thodén, Nina

Vice ordförande:

Lerbacka, Markus

 

Huldén, Markus

Enlund, Markku

Berg, Kenneth

Sandstedt, Hanna

Lindgren, Barbro

Kemppainen, Juhani

Parviainen, Anna

Lidsle, Sven

Fredriksson, Margareta

Molander-Hemgård, Leena-Liis

Furubacka, Marina

Kommunstyrelsens repr. 2013-14:

 

Dahlbacka, Mikaela

Hagström, Elisabeth

För mera information om  Nedervetil och  kommundelsnämndens verksamhet, besök nämndens egen hemsida:

www.nedervetil.fi