Terjärv

2013 - 2016

Ordinarie medlem:

Ersättare:

Ordförande:

 

Timgren, Helen

Saitajoki, Susann

Vice ordförande:

 

Forsander, Mårten

Granvik, Dam-Anders

Ollqvist, Helmer

Holtti, Sami

Furu-Vidjeskog, Inger

Svartsjö, Matilda

Hansson, Christian

Viitanen, Christel

Kolppanen, Sonja

Biskop, Erika

Norrkniivilä, Jan-Erik

Byskata, Tom

Kommunstyrelsens representant 2013-14:

 

Skullbacka, Bengt-Johan

Sandström, Hans