Kommunstyrelsen

Preliminära sammanträdesdagar 2017:

23 januari
13 februari
  6 mars
27 mars
24 april
15 maj
19 juni
21 augusti
18 september
  9 oktober
30 oktober
20 november,budgeten, kl.13.00
11 december

 Ledamöter i kommunstyrelsen 2017-2019:

Ordinarie

 

Byggmästar, Liane, ordf.

liane.b@anvianet.fi
Myllymäki, Tapani,   I vice ordf.  
Lindgren, Hans-Erik II vice ordf. hanserik.lindgren@gmail.com
Broända, Helena helena.broanda@asbromjolk.fi
Gripenberg, Björn bjorn.gripenberg@anvianet.fi
Hagström, Elisabeth elisabeth.hagstrom@nedervetil.fi
Harju, Kari kari.harju@evl.fi
Salmela, Joel  
Wistbacka, Inger inger_wistbacka@hotmail.com