Äldrerådet

Serviceguiden för invånare i Kronoby kommun, utgiven av äldrerådet.

Serviceguiden kan hämtas från följande ställen:

Kommungården och biblioteket i Kronoby, kommunens infopunkt i Nedervetil bibliotek samt kommunbyrån och biblioteket i Terjärv.

Äldrerådets protokoll

 

2017-2019:

Medlemmar: Ersättare:
Östdahl, Stig, ordf. Lindgren, Hans-Erik
Saarukka, Karin, vice ordf. Sandvik, Bo-Erik
Forsström, Christer Rannisto, Pekka
Furu, Tuula Nyman, Anna
Näse, Maj-Britt Sabel, Lena