Kronoby 50 år

Kronoby50 fargKronoby kommun fyller 50 år 2019.
Detta kommer att firas med olika
evenemang och tävlingar under hela året.

 

Preliminär program:

Barnfest 11.1 kl.18.00 vid Gillestugan

Huvudfest 19.1. kl.18.00 vid Ådalens skola

Runebergsfest på Torgare med Annie Krokfors-tema söndagen 10.2 kl.14.00

Öppet hus vid Kommungården 20.2

Månskensskidning

Annie Krokfors - liv, tro och konst 24.3

Veteranfest 27.4

Första maj öppning av muséerna

Bråtö byahem firar 50 år med Kronoby kommun 4.5 kl. 13

Bråtö byahems jubileumskonsert 4.5 kl. 18

Nedervetil Damkörs konsert på Gillestugan 5.5 kl.16.00

Storloppis i Idrottshallen 11.5

Biking event 18.5

Pensionärföreningarnas gemensamma träff i Emet 6.6

Middag under bar himmel 12.6

Konsert på Torgare med Torgares musikalgäng 16.6

Allsångstillfällen

Krombirundan 27.6

Tjärdalsveckan 3.-10.7.

Krombidan 6.7

Bildkonstens dag 10.7

Hembygdsfest på Torgare 14.7

Singelpicknick 23.8

Tomtfestival 24.8

Vilja: Strövtåg i hembygden, vokalsång och berättelser 13.9 kl. 19.00 vid Torgare med Bengt Lybäck

Vilja: Strövtåg i hembygden, vokalsång och berättelser 14.9 kl.19.00 vid Öja hembygdsgård med Helena Nyberg

Vilja: Strövtåg i hembygden, vokalsång och berättelser 21.9 kl.19.00 vid Hästbacka byahem med Inger Nygård

Orienterings triathlon OK Botnia

Jubileumsdans vid Emet folkpark

Må bra -månad med temaföreläsningar om hälsa och andra hälsofrämjande tillställningar

Decembergala 5.12

OBS! Föreningar som vill fira Kronoby 50 år och vill ha med sitt evenemang på listan, skick e-post till: pia.byskata@kronoby.fi