Bidrag

Föreningar och privatpersoner kan söka bidrag för program som de ordnar i Kronoby kommun under år 2019 och som är en del av jubileumsprogrammet.

Program som kan få bidrag bör på något uppmärksamma Kronoby 50 år. Det går alltså inte att söka bidrag för ett traditionellt program som ordnas årligen utan att få Kronoby 50 år med på något sätt.

En förening eller privat person kan söka bidrag endast för ett evenemang. Samarbete mellan flera föreningar kan ha en positiv påverkan i en ansökan.

Totala summan som delas ut är 4000 euro.

Ansökningsblanketten skall lämnas in senast 31 januari 2019 till fritidskoordinatorn Hanna Lindholm per e-post hanna.lindholm@kronoby.fi. Bidraget betalas ut efter inlämnad redovisning inklusive kvitton. Bidraget delas ut av arbetsgruppen för Kronoby 50 år.

ANSÖKNINGSTIDEN HAR GÅTT UT!

Arbetsgruppen för Kronoby 50 har gått igenom ansökningarna på sitt möte 7.2.2019 och gjort beslut om bidragen.
De som beviljats bidrag har informerats om besluten.
Vi ber att de som beviljats bidrag fyller i nedanstående redovisningsblankett efter evenemanget, för att bidrag ska kunna betalas.

Redovisningsblankett