Produkttävling

Har du gjort en superb produkt? Pantar du på fina produktidéer? Nu har du en chans att visa ditt kunnande!

KRONOBY 50 PRODUKTTÄVLING

Kronoby kommun utmanar alla kommuninvånare, hantverkare, företag och föreningar att komma med idéer om nya Kronoby-produkter för marknadsföring och försäljning för att hedra Kronoby 50 år.

Det ska helst vara en färdig produkt, som är tillverkad i Kronoby.

Det är mening att produkten ska komma ut i försäljning och även användas som kommunens gåva. Om du bjuder på en produktidé, hoppas vi att den är lätt att förverkliga.

Produkten bör återspegla Kronoby kommun på ett positivt sätt. Kommunens natur, sägnen, historia
- fördomsfritt avspegla traditioner och nutid.

De tre bästa produkter belönas med 150€/produkt.

****************************

I produkttävlingen deltog sammanlagt 10 olika produkter. Kronoby 50 kommittén är väldigt tacksam för alla produkter vi fick in till produkttävlingen.

Kommittén valde ut tre produkter till vilka tilldelas ett pris på 150e/st. Dessa tre är  Sixten Ahlsveds Trätransformators, Annica Smeds Kronoby-smycket och  Evalis Sundkvists Nyckelhus.

Vi gratulerar vinnarna och tackar ännu alla deltagare för intressanta och uppfinningsrika produkter!

produkter