Lediga arbeten

Kronoby kommun

Bildningschef
Bildningschefen, som hör till kommunens ledningsgrupp, är sektorchef inom skola och dagvård. Dessutom leder hen verksamheten inom den fria bildningen, biblioteket och idrotts-, ungdoms-, och kultursektorn. Bildningschefen är ansvarig för den strategiska utvecklingen inom sitt område.
Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen och för tjänsten lämplig arbetserfarenhet, god färdighet i ledarskap, god förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Dessutom värdesätts insikt i bildningssektorn.
Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som bildningschef besätts tills vidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.
Ansökningar jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 26.9.2016 kl. 15.00 till Kommunfullmäktige på adressen:  Kommunstyrelsen i Kronoby, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Mera information ges av tf. kommundirektör Malin Brännkärr på 040-5347727.
Kommunstyrelsen


 

Bildningsväsendet lediganslår följande tjänster att sökas senast 7.3.2016 kl.15.00 via www.ostrobotniajob.fi

1. En klasslärartjänst med skyldighet att fungera som rektor i Centralskolan tillsvidareanställning från 1.8.2016 (01)

2. En klasslärartjänst med första placering i Centralskolan tillsvidareanställning från 1.8.2016 (02)

3. En lektorstjänst i matematik och kemi i Kronoby gymnasium med undervisningsskyldighet i Ådalens skola tillsvidareanställning från 1.8.2016 (03)

4. En lektorstjänst i bildkonst i Ådalens skola med undervisningsskyldighet i Kronoby gymnasium tillsvidareanställning från 1.8.2016(04)