Landsbygdsavdelningen

Från 1.1.2013 bildar Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen, som Pedersöre är värdkommun för.

Personal 

Landsbygdssekreterare Sanna Särs

Anträffbar på Kommungården i Kronoby måndag-torsdag

Tel. 040 7142 186 eller 044 7557 686

Administration av inkomststöd
Rådgivning, blanketter mm.

 

 

Avbytarverksamheten

Pedersöre kommun handhar avbytarservicen från 1.1.2013.

Ledande avbytare Sonja Junttila

Ordnande av avbytarservice åt lantbruksföretagare

Pedersöre kommungård:

måndag

Kommungården i Kronoby:

tisdag-onsdag

Karleby stadshus:

torsdag-fredag

Tel. 050 4075 465

Ledande avbytare Bernt Skriko

Ordnande av avbytarservice åt lantbruksföretagare och pälsfarmare

Kommungården i Kronoby:

måndag eftermiddag och torsdag

Pedersöre kommungård:

måndag förmiddag och tisdag, onsdag och fredag

Tel. 044 0850 867

E-post: fornamn.efternamn@pedersore.fi

Journummer utom kanslitid 050-5625 709 gäller följande områden:
Karleby (området t.o.m. 31.12.2008), Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.