Landsbygdsavdelningen

Från 1.1.2013 bildar Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen, som Pedersöre är värdkommun för.

Personal 

Landsbygdssekreterare Sanna Särs

Anträffbar på Kommungården i Kronoby måndag-torsdag

Tel. 040 7142 186 eller 044 7557 686

Administration av inkomststöd
Rådgivning, blanketter mm.

 

 

Avbytarverksamheten

Avbytarverksamheten

Pedersöre kommun handhar avbytarservicen från 1.1.2013.

 Ledande avbytare Sonja Junttila, tel. 050 4075 465

Ordnande av avbytarservice åt lantbruksföretagare

Pedersöre kommungård:                          Måndag kl. 8.00 – 16.00

Kommungården i Kronoby:                     Tisdag kl. 8.00 – 16.00

Karleby stadskansli Innogate:                  Torsdag-fredag kl. 8.00 – 16.00

Ledande avbytare Bernt Skriko, tel. 044 0850 867

Ordnade av avbytarservice åt lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

Kommungården i Kronoby:                     Onsdag kl. 8.00 – 16.00

Pedersöre kommungård:                          Måndag och fredag kl. 8.00 – 16.00

Journummer utom kanslitid 050 5625 709 gäller följande områden:

Karleby (området t.o.m. 31.12.2008), Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby.