Miljökansliet

Miljökansliet sköter miljövårdsärendena i kommunen, samt köper tjänster inom hälsoövervakning och veterinärvård av Mellersta Österbottens miljöhälsovård.

Miljökansliet är beläget på norra sidan av Kommungårdens andra våning

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård
050 3435 808
 
E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi
 
Adress:
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
 
Fax: 06 8352 442

Miljövård

Inom miljövården strävar man till att upprätthålla en välmående miljö som utvecklas i en ekologiskt hållbar riktning. Skador på miljön kan förebyggas bl.a. genom lagstiftning och rådgivning. I syfte att gynna en ekologiskt hållbar lösning styrs miljövården av ett flertal allmänna principer. Principerna om prevention och om minimering av olägenheter, försiktighets- och aktsamhetsprincipen, principerna om bästa tillgängliga teknik och om bästa praxis från miljösynpunkt, samt principen om förorenarens ansvar är några exempel.