Miljöhälsovård

Miljöhälsovården sköts från och med 1.1.2010 av Mellersta Österbottens miljöhälsovård, med Karleby stad som värdkommun. Kontaktuppgifter till veterinärer och hälsoinspektörer inom samarbetsområdet, samt övrig information gällande miljöhälsovården, hittas här.