Avfallshantering

ekopunkt

Avfallshanteringen i kommunen sköts av Ab Ekorosk Oy.

För mottagning av grov- och problemavfall finns fyra återvinningsstationer och ett flertal ekopunkter till förfogande för kommuninvånarna. Alla fastigheter skall vara anslutna till ordnad avfallstransport för hushållsavfall, som sorteras i biologiskt avfall och energiavfall, i svarta och vita påsar.

Österbottens avfallsnämnd fattar beslut om bl.a. förlängning av avfallskärlets tömningsintervall, tidsbunden annullering m.m. Ansöknings- och anmälningsblanketter samt närmare information kan fås från Ekorosk eller Österbottens avfallsnämnd.