Nämnder

Preliminära sammanträdesdatum 2017:

Januari:

Tekniska nämnden 18.1
Kommunstyrelsen 23.1

Februari:

Kultur- och fritidsnämnden   9.2
Kommunstyrelsen 13.2
Miljönämnden 14.2
Kommunfullmäktige 23.2

Mars:

Kommunstyrelsen   6.3
Miljönämnden 21.3
Tekniska nämnden 22.3
Kommunstyrelsen 27.3

April:

Kultur- och fritidsnämnden   6.4
Tekniska nämnden 19.4
Kommunstyrelsen(vid behov) 24.4

Maj:

Miljönämnden   3.5
Kommunstyrelsen (vid behov) 15.5
Tekniska nämnden 17.5
Kommunfullmäktige 22.5
Kommunstyrelsen 29.5

Juni:

Kultur- och fritidsnämnden   7.6
Kommunfullmäktige   8.6
Miljönämnden 13.6
Tekniska nämnden 14.6
Kommunstyrelsen 17.6

Augusti:

Tekniska nämnden 16.8
Kommunstyrelsen 21.8
Kultur- och fritidsnämnden 24.8
Miljönämnden 29.8

September:

Kommunstyrelsen 18.9
Tekniska nämnden 20.9
Kommunfullmäktige 25.9

Oktober:

Miljönämnden   4.10
Kommunstyrelsen   9.10
Kultur- och fritidsnämnden 12.10
Tekniska nämnden 18.10
Kommunstyrelsen 30.10

November:

Miljönämnden   7.11
Kommunfullmäktige   6.11
Kommunstyrelsen 20.11
Kultur- och fritidsnämnden 23.11

December:

Kommunfullmäktige   4.12
Kommunstyrelsen 11.12
Miljönämnden 12.12
Tekniska nämnden 13.12