Nämnder

Preliminära sammanträdesdatum 2017:

Januari:

Tekniska nämnden 18.1
Kommunstyrelsen 23.1

Februari:

Kultur- och fritidsnämnden   9.2
Kommunstyrelsen 13.2
Miljönämnden 14.2
Kommunfullmäktige 23.2

Mars:

Kommunstyrelsen   6.3
Miljönämnden 21.3
Tekniska nämnden 22.3
Kommunstyrelsen 27.3

April:

Kultur- och fritidsnämnden   6.4
Tekniska nämnden 19.4
Kommunstyrelsen(vid behov) 24.4

Maj:

Miljönämnden   3.5
Kommunstyrelsen (vid behov) 15.5
Tekniska nämnden 17.5
Kommunfullmäktige 22.5
Kommunstyrelsen 29.5

Juni:

Kommunfullmäktige   8.6
Tekniska och miljönämnden 14.6
Kommunstyrelsen 19.6

Augusti:

Tekniska och miljönämnden 16.8
Kommunstyrelsen 21.8
Tillståndssektionen 29.8

September:

Kommunfullmäktige   4.9, utbildn.
Områdesnämnderna   6.9
Kommunstyrelsen 18.9
Tekniska och miljönämnden 20.9
Kommunfullmäktige 25.9

Oktober:

Kommunstyrelsen   9.10
Tillståndssektionen 10.10
Tekniska och miljönämnden 18.10
Kommunstyrelsen 30.10

November:

Tillståndssektionen   7.11
Kommunfullmäktige 13.11
Kommunstyrelsen 20.11

December:

Kommunfullmäktige   4.12
Kommunstyrelsen 11.12
Tillståndssektionen 12.12
Tekniska och miljönämnden 13.12