Nämnder

Preliminära sammanträdesdatum 2018:

Januari:

Kommunstyrelsen 22.1
Tekniska och miljönämnden 24.1

Februari:

Tillståndssektionen   6.2
Kommunstyrelsen 12.2
Kommunfullmäktige 19.2

Mars:

Kommunstyrelsen   5.3
Tekniska och miljönämnden 14.3
Kommunstyrelsen 19.3
Tillståndssektionen 20.3

April:

Kommunfullmäktige   9.4
Kommunstyrelsen 16.4
Tekniska och miljönämnden 18.4

Maj:

Tillståndssektionen   2.5
Kommunstyrelsen   7.5
Tekniska och miljönämnden 16.5
Kommunfullmäktige 21.5
Kommunstyrelsen 28.5
Tillståndssektionen 29.5

Juni:

Kommunfullmäktige   4.6
Tillståndssektionen 19.6
Tekniska och miljönämnden 13.6
Kommunstyrelsen 18.6

Augusti:

Kommunstyrelsen 13.8
Tekniska och miljönämnden 15.8
Kommunstyrelsen 27.8
Tillståndssektionen 28.8

September:

Kommunstyrelsen 17.9
Tekniska och miljönämnden 19.9

Oktober:

Kommunfullmäktige   1.10
Tillståndssektionen   2.10
Kommunstyrelsen   8.10
Tekniska och miljönämnden 17.10
Kommunstyrelsen 29.10

November:

Tillståndssektionen   6.11
Kommunfullmäktige 12.11
Kommunstyrelsen 26.11

December:

Tekniska och miljönämnden 12.12
Tillståndssektionen 12.12
Kommunstyrelsen 17.12