Äldrerådet

Serviceguiden för invånare i Kronoby kommun, utgiven av äldrerådet.

Serviceguiden kan hämtas från följande ställen:

Kommungården och biblioteket i Kronoby, kommunens infopunkt i Nedervetil bibliotek samt kommunbyrån och biblioteket i Terjärv.

Äldrerådets protokoll

 

Medlemmar 2015 - 2016:

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande

 

Östdahl, Stig
Flygfältsvägen 264,

68500 KRONOBY

Björkqvist, Bertel
Seljesvägen 19,

68410 NEDERVETIL

Vice ordförande

 

Granvik, Nils-Anders
Furuvägen 29,

68750 SMÅBÖNDERS

Storbacka, Guy
Storbackavägen 56,

68750 SMÅBÖNDERS

   

Ahlskog, Holger
Granökärrvägen 27,

68410 NEDERVETIL

Björk, Inger
Misterhultvägen 1,

68410 NEDERVETIL

   

Björkfors, Eslisabeth
Åsbackavägen 794,

68500 KRONOBY

Näse, Maj-Britt
Stationsgränd 1,

68500 KRONOBY

   

Furu, Tuula
Lyttsbackavägen 146,

68700 TERJÄRV

Sandvik, Bo-Erik
S. Terjärvvägen 111,

68700 TERJÄRV

Sekreterare:

 

Förvaltningschef Inger Bjon

 

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Göran Strandvall

Liane Byggmästar