Bildningsnämnden

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande:

 

Hästö, Jan-Erik

Träisk, Lisbeth

Vice ordförande:

 

Svartsjö, Peter

Dahlvik, Stefan

Medlemmar:

 

Forsander, Tuula

Ahlsved, Mona

Fredriksson-Lidsle, Eva

Gripenberg, Björn

Lerbacka, Markus

Ahlskog, Martin

Ranta, Anne-Mie

Skuthälla, Britt-Marie

Berg, Marko

Takkula, Monica

Sandbacka, Björn

Björkqvist, Pia

Hästbacka, Anne-Maria

Granholm, Mats

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Skullbacka, Bengt-Johan

Hongell, Susanne

Sekreterare
Bildningschef  Tony Widjeskog