Svenska skolsektionen

Ordinarie medlemmar Ersättare
Ordförande  

Svartsjö, Peter

Dahlvik, Stefan

Vice ordförande:

 

Lerbacka, Markus

Ahlskog, Martin

Medlemmar:

 

Fredriksson-Lidsle, Eva

Gripenberg, Björn

Hästö, Jan-Erik

Träisk, Lisbeth

Långbacka, Anna-Lena

Furubacka, Leena

Ranta, Anne-Mie

Skuthälla-Britt-Marie

Sandbacka, Björn

Björkqvist, Pia

Kommunstyrelsens repr. 2013-2014

 

Skullbacka, Bengt-Johan

Hongell, Susanne

Sekreterare  

Bildningschef Tony Widjeskog