Byggnadsnämnden

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande:

 

Ahlbäck, Ulrika

Ranta, Anne-Mie,

Vice ordförande:

 

Dahlvik, Stefan,

Djupsjöbacka, Kim,

Medlemmar:

 

Broända, Helena

Wiik, Henrik

Lindvall, Jesper,

Näse, Malin

Norrkniivilä, Jan-Erik

Niemonen, Veli

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Sandström, Hans

Hästö, Jan-Erik

Sekreterare:

 

Byggnadsinspektör Greger Särs

 
Preliminära sammanträdesdagar 2016:

 2 februari

 

21 juni

15 mars

 

16 augusti

12 april

 

20 september

  3 maj

 

25 oktober

24 maj

 

  7 december