Centralvalnämnden

2013-2016:

Ordinarie medlemmar:  

Ordförande:

Slotte, Carl-Otto

Vice ordförande:

Holmlund, Ulla-May

Medlemmar:

Gripenberg, Björn

 

Hästbacka, Anne-Maria

 

Niemonen, Veli

Ersättare, inte personliga:

 
 

Hansén,Tom

 

Granvik, Dan-Anders

  Hagnäs, Ann-Catrin
  Ravald, Katrin
  Enfors, Annika
  Herranen, Teuvo
 

Välitalo, Pekka

  Granholm, Ann-Marie

 

Albäck, Peter,

Sekreterare: Förvaltningschefen