Centralvalnämnden

2017- 2021:

Ordinarie medlemmar:  

Ordförande:

Slotte, Carl-Otto

Vice ordförande:

Hästbacka, Anne-Maria

Medlemmar:

Enfors, Annika

 

Pahkamäki, Anna

 

Wikman, Mika

Ersättare, inte personliga:

Back, Lars
 

Drycksbäck, Ann-Sofi

 

Granholm, Ann-Marie

  Herranen, Teuvo
  Niemonen, Veli
  Ravald, Katrin
  Träisk, Bjarne
 

Wassborr, Ossian

Sekreterare: Förvaltningschefen