Kultur- och fritdisnämnden

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande:

 

Backman, Inger

Rönnbacka, Ann-Christin

Vice ordförande:

 

Sandström, Hans

Djupsjöbacka, Kim

Medlemmar:  

Granvik, Dan-Anders

Granholm, Ann-Marie

Parviainen, Anna

Hansson, Christian

Riska, Marcus

Molander-Hemgård, Leena-Liis

Saarukka, Karin

Björklund, Olle

Wistbacka, Inger

Granvik-Storbacka, Tina

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Hongell, Susanne

Dalvik, Sixten

Sekreterare
Fritidskoordinator Kaisa Karlstrom