Miljönämnden

2013 - 2016

Ordinarie medlem Ersättare
Ordförande:  

Broända, Helena

Flöjt, Jessica

Vice ordförande:  

Wistbacka, Inger

Slotte, Margareta

Medlemmar:  

Enfors, Vidar

Herranen, Teuvo

Furu, Daniel

Sjölund, Jan

Vigård, Jan-Erik

Koivusalo, Mats

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Strandvall, Göran

Forsander, Tuula

Sekreterare

 

Karin Björkgård

 

Preliminära sammanträdesdatum 2016:

 9 februari

 

30 augusti

29 mars

 

  4 oktober

  3 maj

 

  8 november

14 juni

 

  13 december