Samarbetskommitten/Arbetarskydd

2015 - 2016

Ordinarie medlemmar

Ersättare

Kommundirektören

Förvaltningschefen

Skullbacka, Bengt-Johan

Forsberg, Anders

Byggmästar, Liane

Hongell, Susanne

Dalvik, Sixten

Dahlbacka, Mikaela

Hagström, Elisabeth

Myllymäki, Tapani

Löfroth, Hans-Erik, JHL

 

Sundkvist, Stefan, AKAVA

 
Stenlund Dan, Jyty  
Brännkärr, Guy, arbetarskyddsfullm  
Svenlin, Sören, arbetarskyddsfullm.  
Arbetarskyddschefen  

Arbetarskydd

Samarbetskommittén fungerar som kommunens samarbetsorgan i frågor som berör arbetarskyddet.

Väsentlig lagstiftning inom arbetarskyddet är:

Arbetsavtalslagen

 

Arbetstidslagen

 

Semesterlagen

 

Arbetarskyddslagen

 

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Mera information gällande arbetarskydd fås från Arbetarskyddsdistriktet och Arbetarskyddscentralen. 

I frågor som berör arbetarskydd kan arbetarskyddsfullmäktige Sören Svenlin, Guy Brännkärr eller arbetarskyddschefen kontaktas.

Kommunsektorns kollektivavtal hittas hos det kommunala arbetsmarknadsverket.