Social- och hälsovården

Kronoby kommuns medlemmar i den gemensamma nämnden för social- och hälsovård inom Karleby samarbetsområde för åren 2013-2014:

Medlemmar:

     

Ersättare

Byggmästar, Liane

Krukmakarvägen 14

68500  KRONOBY

     

Hansén Nina

Gillestuganvägen 13

68410  NEDERVETIL

         

Högnabba, Stefan

Småböndersvägen 7

68700  TERJÄRV

     

Dalvik, Sixten

Grannasvägen 14

68410  NEDERVETIL

Kronoby kommuns medlemmar i den svenskspråkiga sektionen för mandatperioden 2013-2014:

Medlemmar

     

Ersättare

Dalvik, Sixten

Grannasvägen 14

68410  NEDERVTIL

     

Wassborr Ossian

Skrikovägen 400

68410  NEDERVETIL

         

Högnabba, Stefan

Småböndersvägen 7

68700  TERJÄRV

     

Forsander, Tuula

Kortjärvvägen 469

68700 TERJÄRV

         

Byggmästar, Liane

Krukmakarvägen 14

68500  KRONOBY

     

Filppula, Seppo

Vilhelmsgränd 4

68500  KRONOBY

         

Furubacka, Leena

Backändavägen 219

68410  NEDERVETIL

     

Hahtokari, Carita

Överbyvägen 317

68410  NEDERVETIL