Tekniska nämnden

2013 - 2016

Ordinarie medlem

Ersättare

Ordförande:

 

Enroth, Carl-Johan

Slotte, Carl-Otto

Vice ordförande:

 

Takkula,Monica

Drycksbäck, Ann-Sofi

Medlemmar:

 

Byskata, Tom

Norrkniivilä, Jan-Erik

Kolam, Marit

Björk-Nyman, Lilian

Näse, Malin

Öst, Harry

Sandström, Hans

Dahlvik, Stefan

Wassborr, Ossian

Hagström, Elisabeth

Kommunstyrelsens repr. 2015-16:

 

Ollqvist, Helmer

Saarukka, Karin

Sekreterare Bernt Slotte

 

Preliminära sammanträdesdagar 2017:

18.1

Kommungården

 

 

16.8

Nedervetil

22.3

Terjärv

 

 

20.9

Kronoby

19.4

Nedervetil

 

 

18.10

Terjärv

17.5

Kronoby

 

 

13.12

Nedervetil

14.6

Terjärv