Val

Kungörelse

Kommunalval

Vid kommunalvalet, som förrättas den 9 april 2017, väljs i Kronoby kommun 27 fullmäktigeledamöter. Kandidatansökningarna och andra handlingar som gäller kandidatuppställningen ska lämnas till centralvalnämnden senast tisdagen den 28 februari kl. 16.00.

Adressen är: Centralvalnämnden i Kronoby, Säbråvägen 2, 68500  Kronoby. Centralvalnämndens sekreterare tar emot ansökningshandlingarna.

Blanketter för kandidatuppställning

Allmänt
Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2016 finns det 297 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.
Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Nästa kommunalval ska förrättas den 9 april 2017.

Vid kommunalvalet får varje röstberättigad rösta antingen på valdagen eller på förhand.

Förhandsröstning
Förhandsröstning betyder att väljaren avger sin röst före den egentliga röstningsdagen under den i vallagen föreskrivna förhandsröstningsperioden. Väljarna behöver inte ha någon särskild orsak för att kunna rösta på förhand. Väljarna kan fritt välja att rösta på förhand i stället för att rösta på valdagen.
Den som har rätt att rösta får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen i Finland i kommunalvalet 2017 äger rum mellan den 29 mars och 4 april.
Inom Kronoby kommun finns följande förhandsröstningsställen som är öppna vardagar kl. 8-18, lör-sön 10-13 :

Kommungården  
Biblioteket i Nedervetil  
Biblioteket i Terjärv  

Därtill ordnas röstning på anstalter och s.k. hemmaröstning för personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.