Social- och hälsosektorn

Social- och hälsovården i Kronoby har från 1.1.2009 övergått att handhas av Karleby stad på basen av ett värdkommunavtal.

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har startat sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grundservicen och specialsjukvården samt social- och hälsovårdsservicen.

I Soite förenas följande organisationer:
•    Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru (inklusive Mellersta Österbottens centralsjukhus och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta samt Specialomsorgsdistriktet för omsorgen för utvecklingshämmade)
•    Karleby stads social- och hälsovårdstjänster (och Kronobys)
•    Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster

Uppgifter om Kronoby kommuns ”Vård och omsorg” hittas numera på adressen:

www.soite.fi

Soite logo


Vi betjänar dig även i fortsättningen på de bekanta verksamhetsställena.
Våra telefonnummer ändras inte. Information hittas i adressen www.soite.fi
Personalens e-postadresser ändras 1.1.2017 till formen fornamn.efternamn@soite.fi

I Soite förenas servicen på ett klient- och patientcentrerat sätt, där både social- och hälsovårdens enheter fungerar i tätt, mångprofessionellt samarbete.
Målet är en äkta innehållsmässig förnyelse av servicesystemet så att det är klient- och patientcentrerat och så att skiljemurarna mellan social- och hälsovårdsservicen samt grundservicen och specialsjukvården kan göras lägre och så att service kan produceras för invånarna i landskapet och närområdena i form av ännu smidigare servicekedjor än tidigare.
Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Det mottot och grundprincipen sammanfattar grundidén bakom förnyandet av social- och hälsovårdens servicesystem i Mellersta Österbotten.