Sommararbete 2018

Ungdomar 16-25 år som är skrivna i Kronoby kommun kan söka kommunens sommararbeten. Ansökan skickas in senast 30.4.2018. Besked om anställningen ges per e-post senast i mitten av maj.

Kontaktuppgifter