Kronoby kommun - Strategi 2025

Kronoby kommun utarbetar en ny strategi. Påverka hur du vill att kommunen skall se ut 2025 genom att svara på dessa frågor (alla svar behandlas anonymt, vi behöver ditt namn bara för att veta att du är från Kronoby):