Kronoby kommun - Strategi 2025

Kommunstyrelsen ber nämnderna, sektionerna, kommuninvånarna och de olika rådgivande organen om utlåtande om råutkastet till kommunens strategi före 4.5.2018.

Läs utkastet här! Du kan kommentera innehållet i formuläret nedan. Frågorna är uppdelade enligt rubrikerna i utkastet, så kommentera gärna under rätt rubrik.