Tekniska verket

Teknisk chef

Bernt Storbacka

040 7142 187

Områdesansvarig

Kimmo Bodbacka

050 5669 819

Fastighetsansvarig

Stefan Fagernäs

040 1385 653

Planläggare

Dan Stenlund

050 5624 924

Arbetsledare

Patrik Kultalahti

050 0162 007

Avdelningssekreterare

Carita Hellström

040 7142 161

Kanslist

Anja Riska

040 7142 160

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi