Kontaktuppgifter

Kronoby kommuns telefonnummer

Info (06) 8343 000 kl. 9-11 & 12-15
Fax 06 8352 442

ALLMÄN FÖRVALTNING

Tf. Kommundirektör Ulf Stenman 050 3276 574
Förvaltningschef Inger Bjon 040 7142 151
Ekonomi- och personalchef Sissi Brännbacka 040 1824 009
Huvudbokförare Anna-Maria Forss 040 7142 154
Informatör Pia Byskata 040 7142 153
Kanslist Monica Holmbäck 040 7142 163
Avdelningssekreterare Johanna Holmbäck 040 7142 152
ICT-ansvarig Thomas Hongell 050 5480 880
Lönesekreterare Gerd Häggblom-Skuthälla 040 4822 907
Flykting- socialhandledare   040 1534 647
Nedervetil infopunkt   040 7142 178
Terjärv infopunkt  

0400 980 111


LANDSBYGDSKANSLIET

Landsbygdssekreterare Sanna Särs 040 7142 186 (må-to)


BILDNINGSKANSLIET

Bildningschef Tony Widjeskog 040 6610 169
Tf. Dagvårdschef Erica Nygård 040 6415 986
Avdelningssekreterare Johanna Jakobsson 040 7142 158
Kanslist (kl.12.30-16.00) Simon Riska 040 7142 155
Specialbarnträdgårdslärare Denice Hansson 050 5149 333
Skolkurator Sonja Enkvist-Nyman 050 3030 529
Psykolog Erica Ivars 050 3135 458


FRITIDSBYRÅN

Fritidskoordinator Hanna Aarnio 040 8679 739


BYGGNADSTILLSYNSBYRÅN

Byggnadsinspektör Greger Särs 0500 269 746
Kanslist (kl. 8.00-11.30) Simon Riska 040 7142 180


MILJÖVÅRDSSEKRETERARE

Miljövårdssekreterare Karin Björkgård 050 3435 808


TEKNISKA VERKET

Teknisk chef Bernt Storbacka 040 7142 187
Kanslist Anja Riska 040 7142 160
Fastighetsansvarig Stefan Fagernäs 040 1385 653
Områdesansvarig Kimmo Bodbacka 050 5669 819
Avdelningssekreterare Carita Hellström 040 7142 161
Gårdskarl, Kronoby/jour   040 3547 027
Gårdskarl, Terjärv/jour   040 3546 438
Planläggare Dan Stenlund 050 5624 924
Arbetsledare Patrik Kultalahti 0500 162 007
Krokfors verkstad Örjan Brännkärr 040 6621 231
Kommungårdens gårdskarl Jonas Grankulla 050 5149 340
Projektledare Linda Svartsjö 040 6790 375
Biträdande byggnadsinspektör Jukka Aarnio 040 6265 677


KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP

Kanslist vik. Carola Stolpe-Fagernäs 040 7142 164
Driftschef Mikael Viklöv 050 3845 475


BIBLIOTEKEN

Kronoby huvudbibliotek Utlåning 040 7142 175
Bibliotekschef Katarina Kronlund 040 7142 172
Nedervetil bibliotek   040 7142 178
Terjärv bibliotek   0400 980 111

 

SKOLORNA
Centralskolan

Rektor Mats-Erik Käld 040 1590 691
Lärarrum   040 7142 171
Speciallärare   040 7504 729


Nedervetil skola

Rektor Ann Hanhikoski 040 7142 177
Lärarrum   050 3786 059
Speciallärare   040 1250 593
Vaktmästare   050 5294 685


Terjärv skola

Rektor Camilla Vesala 040 7142 182
Lärarrum   040 1968 700


Söderby skola  040 1619 326

Ådalens skola (årskurs 7-9)

Rektor Tom Forsström 050 3511 148
Kanslist   040 7142 167
Lärarrum   050 5055 778
Lärarrum   040 7142 168
Studiehandledare   050 5055 772
Vaktmästare   050 5149 343


Gymnasiet

Rektor Viola Storbacka 044 2942 394
Lärarrum   040 7142 183
Studiehandledare   050 4210 471
Lärarkåren   050 4210 479


Eftermiddagsverksamhet

  Mona Ahlsved 044 2551 017
Kronoby Maria Viklöv 044 2551 039
Nedervetil Leila Hongell 044 2551 037
Terjärv Katrin Ravald 044 2551 038

 

SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRSKOLA

Kronoby Daghemsföreståndare Magdalena Vattuaho 040 6415 986
Kronoby Vik. Ledare Anne-Mie Ranta 050 9130 854
Nedervetil Ledare Yvonne Rönnqvist 050 9130 853
Terjärv Ledare Susanne Högkvist 050 9130 859


Kvarnbo

Strandskatan 040 7142 166
Strömstaren 040 7142 170
Silvertärnan 040 7142 176
Sångsvanen - Laulujoutsen 040 7142 181


Lilla My daghem
040 7142 196

Slottebo

Lille Skutt   040 7142 188
Bamse-Skalman Förskola 040 7142 194
Rävlyan Friluftsdaghem 040 5840 270


Solrosen

Lilla Björnen   040 7142 199
Hoppetossan   040 7142 201
Villekulla   040 7142 198
Hannalund   040 7142 202
Ollisbo   040 7142 203
Vitsippan-Blåsippan Förskola 040 7142 204


Jeussen

Daghem 040 7142 197
Förskola 040 7142 193


Näckrosen

Dagsländan 040 7142 206
Trollsländan 040 7142 205
Strandfyren-Rantamajakka 040 7142 209


Sjöglimten

Daggkåpan Förskola 040 7142 208
Liljan   040 7142 207


Småbo

Daghem 040 7142 210
Förskola 050 3559 109MEDBORGARINSTITUTET

Rektor Tom Hansén 8231 513 050 5507 722
Kurssekreterare Petra Skantsi 8231 528 040 6601 656


SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD
Karleby Stad  8289 111

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD, VETERINÄRVÅRD
Karleby Stad   8289 111