Vänort

Kronoby kommun inledde år 1990 vänortsverksamhet med Nuckö kommun i Estland.

Vänortssamarbetet skall skapa förbindelser på det kulturella, idrottsliga och ekonomiska planet mellan Nuckö kommun och Kronoby kommun.

Vänortsträffar ordnas vart annat år så att en kommun i gången är värd.

Avtal med Nuckö kommun

Nuckö kommun