Åbackan riippusilta

Abackahbh

Elettiin vuotta 1948 ja suunnitelmat rakentaa riippusilta Åbackaan Perhonjoen yli tuli kunnolla käyntiin vaikkakin sitä oltiin suunniteltu jo 1930-luvulla mutta sotavuodet tulivat väliin.

Suurin syy suunnitelmiin oli huoli lasten koulumatkasta. Joka päivä lasten oli soudettava joen yli ja keväisin kun joki tulvi riskitekijä oli suuri. Huolimatta siitä että Kristoffersin ja Sandbackan lapsille oli suuri kouluvene (kalastusvene).

Åbackan riippusilta sijaitsee Alavetelissä Kruunupyyn kunnassa. Alavetelin kunta avusti myös rakentamista. Riippusillan suunnitteli ja piirsi Gilmar Ånäs, jolla myös oli päävastuu rakentamisessa.

Työ aloitettiin keräämällä tukkeja Slotten, Sandbackan, Kristoffersin, Ahlskogin, Åbackan, Apalahden sekä Markusbackan (ent. Åbackan koulupiiri) maatiloilta. Tukit kuljetettiin edelleen hevoskärryillä Murikan sahalle jossa sahaustyöt tehtiin.

Ennen töiden alkamista piti myöskin muu materiaali hankkia, kuten sementtiä joka siihen aikaan oli lisenssillä. Lisenssi hankittiin ja sementti ostettiin.

Österbottningen-lehdessä 3. maaliskuuta 1949 kerrotaan: ”Uuden riippusillan rakentamistyö Slotten ja Åbackan koulun välillä on nyt jatkunut iloisasti ihanteellisen talvi-ilman vallittua. Siltaa on koottu jäällä moneen osaan ja tällä hetkellä se riippuu kauniina ja vakaasti kantokaapeleiden varassa. Vielä on jäljellä siltakannen naulaaminen, vaijeritornien vuoraaminen laudoilla, niiden tervaaminen ja maalaaminen sekä tien rakentaminen sillalle. Ennen jäänlähtöä silta voidaan kuitenkin ottaa käyttöön ylikulkuliikenteelle. Vaijeritornien jänneväli on 65 m. Työ on sidosryhmän itsensä tekemää ja tarpeelliset materiaalit kunnanvaltuuston sillan rakentamiseen myöntämillä avustuksilla maksettu. Rakennusmestari G. Ånäs on valvonut rakentamista sekä tehnyt sillan piirustukset. Uuden sillan myötä koululaisten ylikulku Åbackan koululle turvataan sekä yksi vanhempien toistuva huoli poistetaan.”Abackahb

Åbackan riippusilta on tulevaisuutta ajatellen säilyttämisen arvoinen, nuorille rakastavaisille, virkistymiselle, pyöräreitiksi, nähtävyytenä meille kaikille sekä sitovana lenkkinä.

Tämä on kertomus riippusillasta.