Länkar till föreningar

Svenska Österbottens Ungdomsförbunds hemsida hittar man mycket intressant, bl.a. information om hur man kan anställa någon för att arbeta för föreningen!

Också Finlands Svenska Ungdomsförbund har många bra tips för föreningar.

Från Svenska Studiecentralen kan man få understöd för kurser, upp till 50% av kostnaderna. Gå in på sidan och läs mer!

Finns det inte tillräckligt med pengar inom föreningen? På "FYRK" är det lätt att hitta de rätta fonderna att söka ifrån.

Behöver föreningshuset renoveras? Bidrag kan sökas från Finlands hembygdsförening!

Från CIMO kan man ansöka om pengar när det gäller kulturella aktiviteter eller ungdom. Det är EU-pengar det handlar om och man kan därför också ansöka om stöd om man vill ha utbyte inom EU.

Vill ni spela teater men saknar pjäs? Manuskript finns att låna av Finlands Svenska Ungdomsförbund.

Länkar till byar i Kronoby kommun

Nedervetil

Kortjärvi

Småbönders