Friluft och motion

Här finns uppgifter om vilka möjligheter till friluftsliv och motion det finns i Kronoby kommun.

Vandringsleder

Huhta-Ottos grotta

Åbacka hängbro

Ta kontakt med fritidskoordinatorn Hanna Lindholm för mera information!
Telefon 040 8679 739 eller fornamn.efternamn@kronoby.fi