Åbacka hängbro

AbackahbhÅret var 1948 och planeringen av en hängbro till Åbacka över Perho å tog fart på allvar, det var nämligen redan på 1930-talet påtänkt men krigsåren kom emellan.

Den största anledningen till planeringen var oron över barnens skolväg. Varje dag skulle barnen över ån med roddbåt. och under vårtider då ån svämmade över var riskfaktorn stor. Trots att man för Kristoffers och Sandbacka barnen hade en stor skolbåt (fiskarbåt).

Åbacka hängbro över Perho å finns i Nedervetil i Kronoby kommun.

Nedervetil kommun understödde också brobyggandet. Hängbron planerades och ritades av byggmästare Gilmar Ånäs, som också hade huvudansvaret för byggandet.

Arbetet började med att stockar uppbars ur gårdarna på Slotte, Sandbacka, Kristoffers, Ahlskog, Åbacka, Apalahti och Markusbacka (f.d. Åbacka skoldistrikt) Stockarna transporterades vidare med häst och kärra till Murick såg, där sågarbetet utfördes.

Innan arbetet kunde påbörjas måste också annat material skaffas, bl.a. cement som på den tiden var på licens. Licensen skaffades och cementen inhandlades.

Det berättas i Österbottningen av den 3 mars 1949 ”Arbetet med den nya hängbron mellan Slotte och Åbacka skola har nu pågått med liv och lust under det idealiska vinterväder, som varit rådande. Bron har hopmonterats på isen i flera delar, och vid det här laget hänger den vacker och stabil på bärkablarna. Ännu återstår att spika brolocket på, att bekläda vajertornen med bräder, tjära och måla den samt att bygga väg till bron. Före islossningen kan dock bron tagas i bruk för övergångstrafik. Spännvidden mellan vajertornen utgör 65 meter. Arbetet har utförts av intressenterna själva, och erforderligt material har betalats med anslag, som kommunalfullmäktige beviljat brobrygget. Byggmästare G. Ånäs har övervakat arbetet och även uppgjort ritningarna till bron. Skolbarnens överfart till Åbacka skola blir i och genom den nya bron tryggad och ett för föräldrarna återkommande orosmoment avlägsnat.”

Abackahb

Åbacka hängbro är värd att bevaras för framtiden, för unga förälskade par, för rekreation, som cykelled, som sevärdhet för oss alla och som en bindande länk.

Dethär är historien om hängbron.