Fiske

Laxfiske

Stor-Seljes sjön inplanteras varannan vecka regnbågsforell. Dagsfiskekort 10 €. Fiskekortsautomat. Båtar uthyres, 7 €/dygn. Grill och rastplatser.
Info. Teija Bexar, tel. 050 0645 121.

Fiskelagens kontaktpersoner:

Kronoby delägarlag
Henrik Bäck, 050 5206 750

Nedervetil Fiskargille
Jens Brännkärr, 040 0466 693

Terjärv fiskelag
Tom Kolam, 040 0341 318