Kanotleder

Kanotturer, paddling

Möjlighet till kanotturer och paddling utmed åar och sjöar även på egen hand. Kronoby å är en högvattens å, vattennivån framför allt i forsarna är tillräcklig främst om våren. Det rika sjösystemet i Terjärv och Nedervetil är också ypperlig för kanotturer. Paddlingsguide över skärgården med landstigningsställen och pausställen, fås från Kronoby kommungård och sommartid från turistinfo.

Kanotsafari längs Perho å
Sträcka Nedervetil - Vittsar - Rödsö ca 15 km. Reservera tid ca 4-5 timmar.

Terjärv kanotled
Leden är 42 km lång och sträcker sig från Småbönders till Kolam. Leden startar vid Långforsen i Småbönders och slutar vid Aspfors bro i Kolam.