Simstränder

Inom kommunens gränser finns ett flertal simstränder, samtliga vid sötvatten. En del ligger vid sjöar, andra vid åar eller mindre vattendrag.

Sommartid kan man simma vid samtliga ställen; Hästöskatan i Kronoby, Gråstenen i Nedervetil, Heimsjö simstrand i Terjärv, Nedervetil simstrand, Seljes simstrand, Emet simstrand, Vitsjö simstrand och Högnabba simstrand.

Vid några ställen ordnas ibland också vinterbad!