Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen, förhistoriska boplatser, mm. Det finns vandringsleder runtom i kommunen.

Gustavs rundan

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Söderpårasvägen 109
68500 KRONOBY
Gustavs rundan-kartblad

Småbönders vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Furuvägen 20
68750 SMÅBÖNDERS
Småbönders vandringsled kartblad

Sarjärv-Fröjdö vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Forslundsvägen 22
68700 TERJÄRV
Sarjärv-Fröjdö kartblad

Höbäck-Sarjärv vandringsled

Rastplatser vid vackert kulturlandskap, tjärdalar, åsar, flyttblock, vattendrag.

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Vuojärvvägen 456
68700 Terjärv
Höbäck-Sarjärv kartblad

Kortjärv naturstig

Startpunkt:
Byggningsbacka parkering vid
Kaustbyvägen 444
68700 Terjärv
Kortjärv kartblad

Terjärv

Kovastunturi naturstig, 5 km med start vid Kovastunturi. Kombinerar vid Vuojärvi med Höbäck-Sarjärv naturstig.

Nedervetil

Skidspåren vid skidstugan kan användas som vandringsleder.

Kronoby

Fiskarholmens naturstig, 4 km med start vid Skogsforskningsinstitutets stuga. Kombinerar med Kronoby naturstigar vid Fjölkoträsk.

Merjärv naturstig, 4 km med start vid Snårsund vägskäl i Merjärv.

Fotoalbum över vandringslederna