Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen, förhistoriska boplatser, mm. Det finns vandringsleder runtom i kommunen.

Gustavs rundan

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Söderpårasvägen 109
68500 KRONOBY
Gustavs rundan-kartblad

Småbönders vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Furuvägen 20
68750 SMÅBÖNDERS
Småbönders vandringsled kartblad

Sarjärv-Fröjdö vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Forslundsvägen 22
68700 TERJÄRV
Sarjärv-Fröjdö kartblad

Höbäck-Sarjärv vandringsled

Rastplatser vid vackert kulturlandskap, tjärdalar, åsar, flyttblock, vattendrag.

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Vuojärvvägen 456
68700 Terjärv
Höbäck-Sarjärv kartblad

Terjärv

Kortjärv naturstig
Startpunkt: Byggningsbacka parkering
Meddasnabbaleden 5,5 km och Lataåågleden 2,3 km
Längs med naturstigen finns det fina och humoristiska konstverk som är gjorda av Göte Edsvis.
Karta: http://kortjarvi.byar.fi/document.asp?id=ox2dzjv8s2o

Furu kulturstig, 6 km med start vid Furu i Småbönders.

Kovastunturi naturstig, 5 km med start vid Kovastunturi. Kombinerar vid Vuojärvi med Höbäck-Sarjärv naturstig.

Nedervetil

Skidspåren vid skidstugan kan användas som vandringsleder.

Kronoby

Fiskarholmens naturstig, 4 km med start vid Skogsforskningsinstitutets stuga. Kombinerar med Kronoby naturstigar vid Fjölkoträsk.

Kronoby naturstigar, med alternativ upp till 40 km.

Merjärv naturstig, 4 km med start vid Snårsund vägskäl i Merjärv.

Fotoalbum över vandringslederna