Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen, förhistoriska boplatser, mm.

Gustavs rundan

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Söderpårasvägen 109
68500 KRONOBY
Gustavs rundan-kartblad

Småbönders vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Furuvägen 20
68750 SMÅBÖNDERS
Småbönders vandringsled kartblad

Sarjärv-Fröjdö vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Forslundsvägen 22
68700 TERJÄRV
Sarjärv-Fröjdö kartblad

Höbäck-Sarjärv vandringsled

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Vuojärvvägen 456
68700 Terjärv
Höbäck-Sarjärv kartblad

Fotoalbum över vandringslederna