Kulturprogram och aktiviteter

Kommunens evenemang och aktiviteter finns samlade i Österbottens evenemangskalender:

Närmare uppgifter om Kronoby kommuns evenemang kan fås av fritidskoordinator Kaisa Karlström tel. 040 867 9739