Turism

Kronoby, som genomkorsas av två åar, Kronoby å och Perho å, har en omväxlande natur. I väster finns Larsmosjön med skärgård och badmöjligheter. I öster finns kommuncentrumen Terjäv och Nedervetil, som med sina vackra backar och åsar helt skiljer ur från det i övrigt flacka österbottniska landskapet.

Hantverket har starka traditioner i Kronoby och fortfarande lever t.ex. den traditionella sävslöjden kvar.

seljes as
Vägen på Seljes åsen

IMG 20160504 130303Huhta-Ottos grotta

Välkommen till Kronoby !