Muséer och sevärdheter

Kronoby 

Torgare Museiområde

En 200 år gammal prästgård som utvecklats till ett levande museiområde. Mycket lokalhistoria i en fager idyll. Skolmuseum, lantbruksmuseum, militärmuseum och korsu, mejerimuseum, skomakarmuseum osv. Möjlighet att hyra utrymmen för fester, möten och bröllop. Finns också möjlighet att hyra en 300 pers. läktare, stolar och biljettförsäljningsstuga.
Lunchcafé fredagar kl. 11-14 (reserv. för ändringar).

Guidning, kaffe och matservering enligt överenskommelse.
Bokningar tel. +358 (0)46-930 2676

Tolvmansgårdentolmansgarden

Tolvmansgården är en 1700-talsgård med ovanlig byggnadsstil med sidokamrar. På gården finns ett dussintal byggnader, bl.a. en drängstuga, ett torp (backstuga), ett loft, två bodar, en ria, en rökbastu och ett stall med snickarbod. Föremålen i museets samlingar är från 1800- tidigt 1900-tal och består av bruksföremål, hantverks- och lantbruksredskap. En utställning av sävarbeten finns i loftet. Vid Tolvmansgården arrangeras varje år den första lördagen i augusti en Gammaldags marknad.

Besöksadress: Backfolkvägen 43, Hopsala. Öppet sommaren 2019: 25.6-3.8 ti, to, lö kl. 12-15. Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 050 564 8240 eller 040 044 2894. Mer information: https://kronobyhembygd.jimdo.com/

Cronoholmens skeppsvarv

Cirka 8 kilometer utanför Kronoby centrum hittar man resterna av Cronoholmens skeppsvarv på Jouxholmen. Här bedrev den svenska kronan i slutet av 1600-talet ett skeppsvarv med livlig verksamhet som sysselsatte bygdens hantverkare. Ingen annanstans i Finland tillverkades så många fartyg som i Österbotten under 1600-talet.

Bekanta dig med områdets historia, fartygstillverkningen på 1600-talet och skeppstimmermännens vardag och vedermödor på Jouxholmen.

Besökadress: Jouxnabbavägen 20. Öppet enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 050 524 6792. Mer information: https://kronobyhembygd.jimdo.com/

Korpholmens spetälskehospital

Platsen för Korpholmens hospitalkyrka bär på en spännande historia. Där levde spetälskesjuka och senare mentalsjuka och utstötta från samhället på 1600-1800-talen på vad som ursprungligen var en isolerad ö. Idag är området en rofylld plats där hospitalets tidigare kyrka har rekonstruerats och den gamla gravgården är bevarad. Utöver den natursköna platsen är även det lilla museet över hospitalets historia värt ett besök.

Besöksadress: Hästövägen 100. Öppet sommaren 2019: 16.6-11.8 söndagar kl. 13-17. Övriga tider enligt överenskommelse.
Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com eller 06 834 6237. Mer information: https://kronobyhembygd.jimdo.com/

Kronoby kyrka och fattiggubben
Byggd 1822 efter ritningar av överintendent C.F. Fredenheim under ledning av Henrik Kuorikoski. Klockstapeln är från omkring 1660.

paras kapellKronomagasinen
Kronobyvägen,  sedan 1841 på Rudnäsbacken. Kronobodarna har tidigare stått vid gamla Hospitalet på Korpholmen. Magasinen grundades i syfte att förebygga bristen på utsäde vid dåliga skördar.

Minnesmärke över slaget i Kronoby 1808
Centrum av Kronoby, intill ån.

Påras kapell
Påras kapellplats vid Stråka är platsen där Kronoby sockens första kyrka stod. På platsen står ett informationscenter/visningshus som berättar historien om kapellplatsen och om tiden för kristnandet av Pårasbygden.

Besöksadress: Flygfältsvägen 308. Öppet valborg till allhelgona.
Guidning enligt överenskommelse. Kontakt: kronobyhembygd@gmail.com, tfn 040 147 2859 eller 06 834 6237. Mer information: https://kronobyhembygd.jimdo.com/

Nedervetil

nedervetil veckaNedervetil Hembygdsgård och -museum
Klockarbacken. Öppet enligt överenskommelse, tel 0500-966 295

Gillestugan med skalden Alexander Slottes byst
Skalden Alexander Slotte föddes i Nedervetil 1861. Han var genom sin diktning en förmedlare av bygdekulturen, bl.a. "Slumrande toner" sjungs i hela Norden. Bysten är gjuten i brons och gjord av skulptören Emil Cedercreutz år 1945.

Seljesåsen. Naturskön rullstensås.

Vackert område med fina möjligheter till rekreation, fiske, båtuthyrning, stugor mm. Också lämpligt för lägerskolor.

Nedervetil kyrka med fattiggubbe
AbackahbByggd 1817 efter ritningar av Jacob Rijf, med Henrik Kuorikoski
som byggmästare. Klockstapeln byggdes 1764-67. Öppet kl 9-17.

Åbacka hängbro
Byggd 1949  över Perho å mellan Slotte och Åbacka i Nedervetil. Spännvidden mellan vajertornen utgör 65 meter.

Terjärv

terjav kyrkaHembygdsgården vid Heimsjön
Naturskön omgivning. Soldattorp, fornfynd och general Fagernäs samling i föreningens ägo. Hembygdsmuséet öppet enligt överenskommelse,
tel (06) 8675 204, (06) 8675 209  

Terjärv kyrka med fattiggubbe
Nuvarande kyrka stod klar 1774 efter ombyggnad, då flyttades också klockstapeln till sin nuvarande plats. Öppet kl 9-17