Naturstigar & vildmarksliv

Kronoby

natur vildmark

Kronoby naturstig

Alternativ upp till 40 km. Lång varierande vandringsled med lavor och brasplatser. Du kan starta från t.ex. Tössbacken. Kan förenas med Fiskarholmens naturstig.

Terjärv

Höbäck-Saarjärv naturstig, Terjärv
Längd 11 och 17 km. Bilväg till startplatsen från Terjärv centrum till Vuojärvi eller till Nybacka. Rastplatser vid vackert kulturlandskap, tjärdalar, åsar, flyttblock, vattendrag. Karta kan köpas från kommunbyrån.

Kaitsjön-Saarjärv naturstig
7 km med start vid Kaitås. Kombinerar vid Sarjärv med Höbäck-Sarjärv naturstig

Kortjärvi naturstig
Meddasnabbaleden 5,5 km och Lataåågleden 2,3 km bildar en ny naturstig. Start i Kortjärvi by mellan Terjärv centrum och Kaustby. Rastplats med laavu på Meddasnabba vid den natursköna och fiskrika sjön Kortjärvi. Naturstigbroschyren säljs på kommunbyråerna och hos Mårten Forsander tel. 06-867 6576.

Furu naturstig
6 km med start vid Furu i Småbönders.

Karta över Småbönders vandringsled

Kanotleder

Terjärv kanotled

Utmed Terjärv kanotled kan man uppleva lantidyll samt vacker natur med skogar, bäckar och öppna åkerlandskap. Ledens totala längd 42km.

Tilläggsuppgifter angående de olika naturstigarna i Kronoby kommun får du från
fritidskoordinatorn 040 867 9739