Turistinformation

Maggies café och restaurant

tel. (06) 864 9460
Europaväg 13 invid Emetsjön (mellan Karleby och Kaustby)
68700 Terjärv
Öppet: må-fre 9-18, lö-sö 10-18

Kronoby kommungård

tel. 06 8343 000
Säbråvägen 2
68500 Kronoby