Kuulutukset

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset asetetaan nähtäville Kunnantalossa julkisille kuulutuksille varatulle ilmoitustaululle. Niistä voidaan myös kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ilmoittaa lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

__________________________________________________________________________________________

Hallintosääntö on astunut voimaan

Hallintosääntö

_________________________________________________________________________________________

Tiedonanto ympäristölupapäätöksestä 17.12.18: Pintakäsittelylaitos

__________________________________________________________________________________________

Tiedonanto lupapäätöksestä 17.12.18: Kokkolan moottoriseura r.y.

__________________________________________________________________________________________

Virkamiespäätökset:

______________________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017:

Kuntavaalit 2017, kunnanvaltuuston jäsenet 1.6.2017-31.5.2021


Tiedote

Kruunupyyn kunnan puhelinvaihteen toiminta on päättynyt. Yleisöä pyydetään käyttämään suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät mm. osoitteesta www.kronoby.fi kohteesta "Kunta ja hallinto". Kunnantalon palvelupiste on avoinna klo 9-11. Puhelinnumero 06 8343 000 palvelee klo 9-11 ja 12-15. Linja-autolippuja voi entiseen tapaan ostaa myös kouluista.

Kunnanhallitus