Kuulutukset

Huomioi että kotisivu ei ole virallinen ilmoitustaulu!

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset pannaan nähtäville Kunnantalossa julkisille kuulutuksille varatulle ilmoitustaululle ja niistä voidaan myös kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ilmoittaa lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

__________________________________________________________________________________________

 

Kuulutus, Jäteasialautakunnan pöytäkirja 22.2.2018

Asemakaava, Alavetelin koulu: Kuulutus
  PDB, Alavetelin koulu (sv)
  Alavetelin koulualueen asemakaava

 

Asemakaava, Seljeksen lomakylä: Kuulutus
  Seljes
  Asemakaavan selostus
  Luonto- ja maisemaselvitys
  Muinaismuistojen tarkistus
  Vastineet ja lausunnot ehdotuksesta

 

Kuulutus  Päätös, Pietarsaaren merialueen tarkkailupäätös   Tarkkailuohjelma

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus, Nymans Lantbruk Ab

Kuulutus, Hallinto-oikeuksen päätös, Englundin valitus

Maa-aineslupahakemus, Skogsvårdsföreningen Österbotten

Ely-keskuksen kuulutus    Perhonjoen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen vuodesta 2018 eteenpäin

______________________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017:

Kuntavaalit 2017, kunnanvaltuuston jäsenät 1.6.2017-31.5.2021KAAVOITUSKATSAUS  2018

ALAVETELIN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Kaava hyväksyttiin mutta valitus on vireillä .

SELJEKSEN ASEMAKAAVA
-
Uusi asemakaava laaditaan Seljeksen lomakylälle.
- Kaava asetetaan nähtäville keväällä. Kaava hyväksytään syksyllä.

KRUUNUPYYN ASEMAKAAVA
- Asemakaavamuutos Kruunupyyn teollisuusalueella, Ferromek laajentaa.
- Uusi asemakaava laaditaan Lentokentätien/VT-8 risteyksen vieressä.

Yhteenveto yllämainituista suunnittelutöistä on nähtävänä Kruunupyyn Kunnantalossa.

Kruunupyy   1.2.2018
Tekninen kanslia


Tiedote

Kruunupyyn kunnan puhelinvaihteen toiminta on päättynyt. Yleisöä pyydetään käyttämään suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät mm. osoitteesta www.kronoby.fi kohteesta "Kunta ja hallinto". Kunnantalon palvelupiste on avoinna klo 9-11. Puhelinnumero 06 8343 000 palvelee klo 9-11 ja 12-15. Linja-autolippuja voi entiseen tapaan ostaa myös kouluista.

Kunnanhallitus