Kuulutukset

Huomioi että kotisivu ei ole virallinen ilmoitustaulu!

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset pannaan nähtäville Kunnantalossa julkisille kuulutuksille varatulle ilmoitustaululle ja niistä voidaan myös kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ilmoittaa lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

__________________________________________________________________________________________

Ympäristölupahakemus, Ravald

__________________________________________________________________________________________

Asemakaavan muutos, Tehtaantie, Teerijärvi   Vaihtoehdot:  Tie siirretty  Tie poistettu  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

__________________________________________________________________________________________

Uusi asemakaava, Lentokentäntie-Vt8   Merkinnät ja määräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

__________________________________________________________________________________________

Tiedonanto ympäristölupapäätöksista, Stig Grankull Pälsfarm Ab ja Österbacka Ulf ja Tom

__________________________________________________________________________________________

Virkamiespäätökset:

Rakennustarkastan ilmoitus, toimenpidelupa

Hallintopäällikön päätös 26.6.2018 § 51/2018

Rakennustarkastajan ilmoitus 26.6.2018

__________________________________________________________________________________________

Maa-aineslupahakemus, Huldén & Söner Ab

__________________________________________________________________________________________

Lupajaoston ilmoitus 26.6.2018

__________________________________________________________________________________________

 Asemakaavamuutos, Kaukokiito ja Ferromek                       Merkinnät ja määräykset

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

__________________________________________________________________________________________

Maa-aineslupahakemus, H Hakanen Kb

__________________________________________________________________________________________

Päätös, Perhonjoen kalatarkkailusuunnitelma

__________________________________________________________________________________________

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Nymans Lantbruk Ab

__________________________________________________________________________________________

Kuulutus   Ehdotus Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi

______________________________________________________________________________________________

Asevelvollisten kutsunnat 2018  

______________________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017:

Kuntavaalit 2017, kunnanvaltuuston jäsenät 1.6.2017-31.5.2021KAAVOITUSKATSAUS  2018

ALAVETELIN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Kaava hyväksyttiin mutta valitus on vireillä .

SELJEKSEN ASEMAKAAVA
-
Uusi asemakaava laaditaan Seljeksen lomakylälle.
- Kaava asetetaan nähtäville keväällä. Kaava hyväksytään syksyllä.

KRUUNUPYYN ASEMAKAAVA
- Asemakaavamuutos Kruunupyyn teollisuusalueella, Ferromek laajentaa.
- Uusi asemakaava laaditaan Lentokentätien/VT-8 risteyksen vieressä.

Yhteenveto yllämainituista suunnittelutöistä on nähtävänä Kruunupyyn Kunnantalossa.

Kruunupyy   1.2.2018
Tekninen kanslia


Tiedote

Kruunupyyn kunnan puhelinvaihteen toiminta on päättynyt. Yleisöä pyydetään käyttämään suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät mm. osoitteesta www.kronoby.fi kohteesta "Kunta ja hallinto". Kunnantalon palvelupiste on avoinna klo 9-11. Puhelinnumero 06 8343 000 palvelee klo 9-11 ja 12-15. Linja-autolippuja voi entiseen tapaan ostaa myös kouluista.

Kunnanhallitus