Kuulutukset

Huomioi että kotisivu ei ole virallinen ilmoitustaulu!

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset pannaan nähtäville Kunnantalossa julkisille kuulutuksille varatulle ilmoitustaululle ja niistä voidaan myös kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ilmoittaa lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

__________________________________________________________________________________________

Jätelautakunnan päätös; kunnallisesta jätetaxasta

Kuulutus; poikkeuslupa, Libäck-Granö/ Granö

Jätelautakunnan pöytäkirja 28.11.2017

 

Kuulutus, ELY-keskuksen päätös; Luodon-Öjajärven säännöstelyn kalataloudellisen tarkkaohjelman hyväksyminen

Päätös ja ohelma

 

Kuulutus, Vissaveden ym. tekojärvien säännöstelyn lupaehtojen muuttaminen

Päätös, Vissaveden ym. tekojärvien lupaehtojen muuttaminen

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017:

Kuntavaalit 2017, kunnanvaltuuston jäsenät 1.6.2017-31.5.2021KAAVOITUSKATSAUS  2017

TEERIJÄRVEN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Työ jatkuu. Kaava hyväksytään keväällä.

ALAVETELIN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Työ jatkuu. Kaava hyväksytään kesäällä.

SELJEKSEN ASEMAKAAVA
Uusi asemakaava laaditaan Seljeksen lomakylälle.
Kaava asetetaan nähtäville keväällä. Kaava hyväksytään syksyllä.

ALAVETELIJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVA
Rakennus-oikeus siirretään Stora Seljeksenjärvellä. Kaava hyväksytään keväällä.

Yhteenveto yllämainituista suunnittelutöistä on nähtävänä Kruunupyyn kunnantalossa.

Kruunupyy   2.2.2017
Tekninen lautakunta


Tiedote

Kruunupyyn kunnan puhelinvaihteen toiminta on päättynyt. Yleisöä pyydetään käyttämään suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät mm. osoitteesta www.kronoby.fi kohteesta "Kunta ja hallinto". Kunnantalon palvelupiste on avoinna klo 9-11. Puhelinnumero 06 8343 000 palvelee klo 9-11 ja 12-15. Linja-autolippuja voi entiseen tapaan ostaa myös kouluista.

Kunnanhallitus

_______________________________________________________________________________________