Kuulutukset

Huomioi että kotisivu ei ole virallinen ilmoitustaulu!

Kunnan ilmoitukset ja kuulutukset pannaan nähtäville Kunnantalossa julkisille kuulutuksille varatulle ilmoitustaululle ja niistä voidaan myös kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ilmoittaa lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

__________________________________________________________________________________________

Kuulutus, Pohjanmaan jätelautakunnan pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Lupajaoston päätökset 10.10.2017

 

______________________________________________________________________________________________

Kuntavaalit 2017:

Kuntavaalit 2017, kunnanvaltuuston jäsenät 1.6.2017-31.5.2021KAAVOITUSKATSAUS  2017

TEERIJÄRVEN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Työ jatkuu. Kaava hyväksytään keväällä.

ALAVETELIN  ASEMAKAAVA
- Asemakaava siirretään uudelle pohjakartalle ja tarkistetaan.
   Työ jatkuu. Kaava hyväksytään kesäällä.

SELJEKSEN ASEMAKAAVA
Uusi asemakaava laaditaan Seljeksen lomakylälle.
Kaava asetetaan nähtäville keväällä. Kaava hyväksytään syksyllä.

ALAVETELIJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVA
Rakennus-oikeus siirretään Stora Seljeksenjärvellä. Kaava hyväksytään keväällä.

Yhteenveto yllämainituista suunnittelutöistä on nähtävänä Kruunupyyn kunnantalossa.

Kruunupyy   2.2.2017
Tekninen lautakunta


Maa-aineslupahakemus

Kokkolan Autoilijat Oy on jättänyt maa-ainesten ottolupahakemuksen koskien maa-ainesten ottoluvan syventämistä osalla tilasta LÖVGREN RNr 8:20 Ytterbråtön kylässä, Bredvikenissä.
Lupaa haetaan 10 vuodeksi ja määrä on n. 130 000 m3 hiekkaa, jota otetaan pohjaveden
pinnan alapuolelta.


Tiedote

Kruunupyyn kunnan puhelinvaihteen toiminta on päättynyt. Yleisöä pyydetään käyttämään suoria puhelinnumeroita, jotka löytyvät mm. osoitteesta www.kronoby.fi kohteesta "Kunta ja hallinto". Kunnantalon palvelupiste on avoinna klo 9-11. Puhelinnumero 06 8343 000 palvelee klo 9-11 ja 12-15. Linja-autolippuja voi entiseen tapaan ostaa myös kouluista.

Kunnanhallitus

_______________________________________________________________________________________

KUULUTUS

Kruunupyyn kunnan rakennuslautakunta kuulee rajanaapureita maa-ainesten lupahake-muksesta osalla tiloista Nynäs RNo 11:8 sekä Finnsand RNo 8:34 Ytterbråtön kylässä.
Hakija: Sundström Ab
Lupaa haetaan 5 vuodeksi ja määrä on n. 263 000 m³ hiekkaa.
Ottosuunnitelman mukaan ottoalueen pinta-ala on n. 7,0 ha ja lupaa haetaan pohja-veden pinnan alapuoliseen ottamiseen, missä on aikaisemmin otettu pohjaveden pinnan yläpuolelta.