Ympäristökanslia

Ympäristökanslia hoitaa ympäristönsuojeluasiat kunnassa sekä ostaa terveydenvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluita Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. Yhteistyöalueella toimivien eläinlääkäreiden ja terveystarkastajien yhteystiedot sekä lisätietoja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa löytyvät tästä.

Ympäristökanslia sijaitsee Kunnantalon toisessa kerroksessa.

Osoite:
Säbråntie 2
68500 KRUUNUPYY

Ympäristönsuojelusihteeri
Karin Björkgård

Puh 050 3435 808
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kronoby.fi

Ympäristösuojelu

Ympäristönsuojelutyössä pyritään ylläpitämään hyväkuntoinen ympäristö, joka kehittyy ekologisesti kestävään suuntaan. Ympäristövahingot voi ehkäistä mm. lainsäädännöllä ja neuvonnalla. Ekologisesti kestävän ratkaisun suosimiseksi ympäristönsuojelua ohjaa useat yleiset periaatteet. Muutama esimerkki näistä ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteet sekä aiheuttamisperiaate.